เพื่อนคนใหม่ https://puenkonmai.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang https://www.bloggang.com https://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=06-08-2010&group=12&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=06-08-2010&group=12&gblog=16 https://puenkonmai.bloggang.com/rss <![CDATA[ฟิต ฟิต ฟิต]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=06-08-2010&group=12&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=06-08-2010&group=12&gblog=16 Fri, 06 Aug 2010 8:57:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=03-08-2010&group=12&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=03-08-2010&group=12&gblog=15 https://puenkonmai.bloggang.com/rss <![CDATA[เล่นฟิตเนสในวันหยุด]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=03-08-2010&group=12&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=03-08-2010&group=12&gblog=15 Tue, 03 Aug 2010 11:16:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=01-08-2010&group=12&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=01-08-2010&group=12&gblog=14 https://puenkonmai.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนรู้เท่าทันตัวเอง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=01-08-2010&group=12&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=01-08-2010&group=12&gblog=14 Sun, 01 Aug 2010 9:07:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=31-07-2010&group=12&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=31-07-2010&group=12&gblog=13 https://puenkonmai.bloggang.com/rss <![CDATA[1 อาทิตย์กับประสบการณ์ใหม่ๆ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=31-07-2010&group=12&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=31-07-2010&group=12&gblog=13 Sat, 31 Jul 2010 8:12:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=25-07-2010&group=12&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=25-07-2010&group=12&gblog=12 https://puenkonmai.bloggang.com/rss <![CDATA[กว่าจะได้ออกกำลังกาย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=25-07-2010&group=12&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=25-07-2010&group=12&gblog=12 Sun, 25 Jul 2010 9:12:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=24-07-2010&group=12&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=24-07-2010&group=12&gblog=11 https://puenkonmai.bloggang.com/rss <![CDATA[เริ่มต้นหยอดกระปุกเพื่อเล่นฟิตเนส]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=24-07-2010&group=12&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=24-07-2010&group=12&gblog=11 Sat, 24 Jul 2010 10:10:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=23-07-2010&group=12&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=23-07-2010&group=12&gblog=10 https://puenkonmai.bloggang.com/rss <![CDATA[ดาราในดวงใจ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=23-07-2010&group=12&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=23-07-2010&group=12&gblog=10 Fri, 23 Jul 2010 11:55:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=13-02-2010&group=7&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=13-02-2010&group=7&gblog=17 https://puenkonmai.bloggang.com/rss <![CDATA[จาก Atkin สู่ Fast-5 ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=13-02-2010&group=7&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=13-02-2010&group=7&gblog=17 Sat, 13 Feb 2010 10:11:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=21-01-2010&group=7&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=21-01-2010&group=7&gblog=16 https://puenkonmai.bloggang.com/rss <![CDATA[คนที่ใช้ Fast-5 ไม่ทานอาหารเช้า ไม่เป็นอะไรหรือคะ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=21-01-2010&group=7&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=21-01-2010&group=7&gblog=16 Thu, 21 Jan 2010 9:44:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=19-01-2010&group=7&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=19-01-2010&group=7&gblog=15 https://puenkonmai.bloggang.com/rss <![CDATA[อารมณ์ vs อาหาร หนึ่งในเหตุที่ Fast-5 ทำให้เราลดน้ำหนักได้อย่างมีความสุข ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=19-01-2010&group=7&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=19-01-2010&group=7&gblog=15 Tue, 19 Jan 2010 8:52:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=15-01-2010&group=7&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=15-01-2010&group=7&gblog=14 https://puenkonmai.bloggang.com/rss <![CDATA[ถ้าหยุด Fast-5 แล้วจะ yo yo ไหม]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=15-01-2010&group=7&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=15-01-2010&group=7&gblog=14 Fri, 15 Jan 2010 8:51:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=09-01-2010&group=7&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=09-01-2010&group=7&gblog=13 https://puenkonmai.bloggang.com/rss <![CDATA[มีใครสนใจ The Fast-9, Fast-8, Fast-7, Fast-6 Lifestyle บ้างครับ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=09-01-2010&group=7&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=09-01-2010&group=7&gblog=13 Sat, 09 Jan 2010 9:32:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=08-01-2010&group=7&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=08-01-2010&group=7&gblog=12 https://puenkonmai.bloggang.com/rss <![CDATA[หากใครอยากจะลดน้ำหนัก และลดได้แบบถาวร โดยที่ไม่กลับมาอ้วนอีก ซึ่งไม่ว่าจะใช้วิธีใดก็ตาม ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=08-01-2010&group=7&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=08-01-2010&group=7&gblog=12 Fri, 08 Jan 2010 12:09:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=06-01-2010&group=7&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=06-01-2010&group=7&gblog=11 https://puenkonmai.bloggang.com/rss <![CDATA[ความเห็นของหมอเบิร์ตเกี่ยวกับ low-carb diets และเรื่องคุณภาพอาหารใน Fast-5]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=06-01-2010&group=7&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=06-01-2010&group=7&gblog=11 Wed, 06 Jan 2010 9:41:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=03-01-2010&group=7&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=03-01-2010&group=7&gblog=10 https://puenkonmai.bloggang.com/rss <![CDATA[ลับเฉพาะ! สำหรับผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่กับ FAST-5]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=03-01-2010&group=7&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=03-01-2010&group=7&gblog=10 Sun, 03 Jan 2010 9:05:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=20-12-2009&group=4&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=20-12-2009&group=4&gblog=15 https://puenkonmai.bloggang.com/rss <![CDATA[ข้อคิดดีๆ ที่ช่วยให้ควบคุมจิตใจให้มีความสุข]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=20-12-2009&group=4&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=20-12-2009&group=4&gblog=15 Sun, 20 Dec 2009 9:55:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=20-11-2009&group=4&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=20-11-2009&group=4&gblog=13 https://puenkonmai.bloggang.com/rss <![CDATA[6 ความจริงเกี่ยวกับมันสมอง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=20-11-2009&group=4&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=20-11-2009&group=4&gblog=13 Fri, 20 Nov 2009 8:33:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=04-11-2009&group=4&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=04-11-2009&group=4&gblog=12 https://puenkonmai.bloggang.com/rss <![CDATA[ขยะความคิด – ขยะอารมณ์ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=04-11-2009&group=4&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=04-11-2009&group=4&gblog=12 Wed, 04 Nov 2009 12:18:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=22-08-2009&group=4&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=22-08-2009&group=4&gblog=11 https://puenkonmai.bloggang.com/rss <![CDATA[กำจัดอุปสรรค!]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=22-08-2009&group=4&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=22-08-2009&group=4&gblog=11 Sat, 22 Aug 2009 21:12:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=20-08-2009&group=4&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=20-08-2009&group=4&gblog=10 https://puenkonmai.bloggang.com/rss <![CDATA[I DON'T LIKE ME]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=20-08-2009&group=4&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=20-08-2009&group=4&gblog=10 Thu, 20 Aug 2009 11:55:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=02-12-2009&group=3&gblog=38 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=02-12-2009&group=3&gblog=38 https://puenkonmai.bloggang.com/rss <![CDATA[เคล็ดลับลดน้ำหนักสำหรับคนช่างกิน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=02-12-2009&group=3&gblog=38 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=02-12-2009&group=3&gblog=38 Wed, 02 Dec 2009 17:30:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=25-11-2009&group=3&gblog=37 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=25-11-2009&group=3&gblog=37 https://puenkonmai.bloggang.com/rss <![CDATA[แผนการออกกำลังกายแบบส่วนตั๊วส่วนตัว ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=25-11-2009&group=3&gblog=37 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=25-11-2009&group=3&gblog=37 Wed, 25 Nov 2009 18:12:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=24-11-2009&group=3&gblog=36 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=24-11-2009&group=3&gblog=36 https://puenkonmai.bloggang.com/rss <![CDATA[การทานอาหารสำหรับสาว (อยาก)หุ่นดี]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=24-11-2009&group=3&gblog=36 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=24-11-2009&group=3&gblog=36 Tue, 24 Nov 2009 9:40:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=22-11-2009&group=3&gblog=35 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=22-11-2009&group=3&gblog=35 https://puenkonmai.bloggang.com/rss <![CDATA[อะไรคือความลับ ของการลดน้ำหนัก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=22-11-2009&group=3&gblog=35 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=22-11-2009&group=3&gblog=35 Sun, 22 Nov 2009 10:52:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=06-11-2009&group=3&gblog=34 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=06-11-2009&group=3&gblog=34 https://puenkonmai.bloggang.com/rss <![CDATA[ น่าห่วง! คนไทยเมินบริโภค "แคลเซียม" ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=06-11-2009&group=3&gblog=34 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=06-11-2009&group=3&gblog=34 Fri, 06 Nov 2009 11:08:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=05-11-2009&group=3&gblog=33 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=05-11-2009&group=3&gblog=33 https://puenkonmai.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมง่วงซึม หลังมื้อเที่ยง ?]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=05-11-2009&group=3&gblog=33 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=05-11-2009&group=3&gblog=33 Thu, 05 Nov 2009 9:39:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=10-10-2009&group=3&gblog=32 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=10-10-2009&group=3&gblog=32 https://puenkonmai.bloggang.com/rss <![CDATA[ลดน้ำหนักตัวแบบพุทธะ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=10-10-2009&group=3&gblog=32 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=10-10-2009&group=3&gblog=32 Sat, 10 Oct 2009 16:01:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=04-10-2009&group=3&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=04-10-2009&group=3&gblog=30 https://puenkonmai.bloggang.com/rss <![CDATA[อย่าปล่อยให้ความเครียดกินใจ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=04-10-2009&group=3&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=04-10-2009&group=3&gblog=30 Sun, 04 Oct 2009 9:23:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=03-10-2009&group=3&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=03-10-2009&group=3&gblog=29 https://puenkonmai.bloggang.com/rss <![CDATA[ลดความอ้วนอย่างปลอดภัยและได้ผล ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=03-10-2009&group=3&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=03-10-2009&group=3&gblog=29 Sat, 03 Oct 2009 17:40:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=26-09-2009&group=3&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=26-09-2009&group=3&gblog=27 https://puenkonmai.bloggang.com/rss <![CDATA[การลดน้ำหนักแบบถาวร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=26-09-2009&group=3&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=26-09-2009&group=3&gblog=27 Sat, 26 Sep 2009 12:05:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=23-09-2009&group=3&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=23-09-2009&group=3&gblog=26 https://puenkonmai.bloggang.com/rss <![CDATA[20 วิธีกินให้สวย ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=23-09-2009&group=3&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=23-09-2009&group=3&gblog=26 Wed, 23 Sep 2009 18:13:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=23-09-2009&group=3&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=23-09-2009&group=3&gblog=25 https://puenkonmai.bloggang.com/rss <![CDATA[5 เคล็ดลับสวยใสไร้สิว....จากชีวจิต]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=23-09-2009&group=3&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=23-09-2009&group=3&gblog=25 Wed, 23 Sep 2009 17:41:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=15-09-2009&group=3&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=15-09-2009&group=3&gblog=24 https://puenkonmai.bloggang.com/rss <![CDATA[8 ความลับของสาวผอมเพรียว]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=15-09-2009&group=3&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=15-09-2009&group=3&gblog=24 Tue, 15 Sep 2009 22:19:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=06-09-2009&group=3&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=06-09-2009&group=3&gblog=22 https://puenkonmai.bloggang.com/rss <![CDATA[ผลที่ควรระวังเนื่องจากการลดน้ำหนัก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=06-09-2009&group=3&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=06-09-2009&group=3&gblog=22 Sun, 06 Sep 2009 8:28:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=03-09-2009&group=3&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=03-09-2009&group=3&gblog=21 https://puenkonmai.bloggang.com/rss <![CDATA[ข้อเท็จจริงเรื่องความอ้วน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=03-09-2009&group=3&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=03-09-2009&group=3&gblog=21 Thu, 03 Sep 2009 23:09:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=02-09-2009&group=3&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=02-09-2009&group=3&gblog=20 https://puenkonmai.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องไดเอตที่คุณอยากรู้ (แต่ไม่รู้จะถามใคร)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=02-09-2009&group=3&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=02-09-2009&group=3&gblog=20 Wed, 02 Sep 2009 16:11:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=30-08-2009&group=3&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=30-08-2009&group=3&gblog=19 https://puenkonmai.bloggang.com/rss <![CDATA[Cortisol : ฮอร์โมนเครียดกับการลดน้ำหนัก โดย คุณ Jackson5]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=30-08-2009&group=3&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=30-08-2009&group=3&gblog=19 Sun, 30 Aug 2009 14:07:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=26-08-2009&group=3&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=26-08-2009&group=3&gblog=18 https://puenkonmai.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีการเอาชนะความหวาน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=26-08-2009&group=3&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=26-08-2009&group=3&gblog=18 Wed, 26 Aug 2009 22:08:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=21-08-2009&group=3&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=21-08-2009&group=3&gblog=16 https://puenkonmai.bloggang.com/rss <![CDATA[วิตามิน สารอาหาร และแร่ธาตุ ที่คุณจะได้รับจากน้ำผัก– ผลไม้สดแต่ละชนิด]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=21-08-2009&group=3&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=21-08-2009&group=3&gblog=16 Fri, 21 Aug 2009 16:43:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=14-08-2009&group=3&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=14-08-2009&group=3&gblog=15 https://puenkonmai.bloggang.com/rss <![CDATA[รู้เรื่องไขมัน รู้ทันความอ้วน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=14-08-2009&group=3&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=14-08-2009&group=3&gblog=15 Fri, 14 Aug 2009 10:54:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=31-07-2009&group=3&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=31-07-2009&group=3&gblog=14 https://puenkonmai.bloggang.com/rss <![CDATA[เทคนิคการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์สำหรับตนเอง]]> ควบคุมความคิดได้ คิดในทางที่ดี คิดในทางสร้างส....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=31-07-2009&group=3&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=31-07-2009&group=3&gblog=14 Fri, 31 Jul 2009 16:55:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=31-07-2009&group=3&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=31-07-2009&group=3&gblog=13 https://puenkonmai.bloggang.com/rss <![CDATA[อาหารด่างสำหรับร่างกาย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=31-07-2009&group=3&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=31-07-2009&group=3&gblog=13 Fri, 31 Jul 2009 14:16:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=24-07-2009&group=3&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=24-07-2009&group=3&gblog=12 https://puenkonmai.bloggang.com/rss <![CDATA[ไขมันไม่ได้เปลี่ยนมาจากกล้ามเนื้อ และไม่ได้มาจากดาวอังคาร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=24-07-2009&group=3&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=24-07-2009&group=3&gblog=12 Fri, 24 Jul 2009 15:14:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=22-07-2009&group=3&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=22-07-2009&group=3&gblog=11 https://puenkonmai.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมถึงไม่ควรออกกำลังกายเกินหนึ่งชั่วโมง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=22-07-2009&group=3&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=22-07-2009&group=3&gblog=11 Wed, 22 Jul 2009 15:07:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=01-05-2009&group=3&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=01-05-2009&group=3&gblog=10 https://puenkonmai.bloggang.com/rss <![CDATA[มารู้จักกับท่าฝึกโยคะต่างๆ กันค่ะ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=01-05-2009&group=3&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=01-05-2009&group=3&gblog=10 Fri, 01 May 2009 8:10:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=16-12-2009&group=2&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=16-12-2009&group=2&gblog=19 https://puenkonmai.bloggang.com/rss <![CDATA[ความสุขที่เกิดขึ้น]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=16-12-2009&group=2&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=16-12-2009&group=2&gblog=19 Wed, 16 Dec 2009 14:14:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=14-12-2009&group=2&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=14-12-2009&group=2&gblog=18 https://puenkonmai.bloggang.com/rss <![CDATA[รายงานผลการสร้างนิสัยให้ผอมโดยธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 7]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=14-12-2009&group=2&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=14-12-2009&group=2&gblog=18 Mon, 14 Dec 2009 8:30:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=07-12-2009&group=2&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=07-12-2009&group=2&gblog=17 https://puenkonmai.bloggang.com/rss <![CDATA[รายงานผลการสร้างนิสัยให้ผอมโดยธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 6]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=07-12-2009&group=2&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=07-12-2009&group=2&gblog=17 Mon, 07 Dec 2009 7:23:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=30-11-2009&group=2&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=30-11-2009&group=2&gblog=16 https://puenkonmai.bloggang.com/rss <![CDATA[รายงานผลการสร้างนิสัยให้ผอมโดยธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 5]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=30-11-2009&group=2&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=30-11-2009&group=2&gblog=16 Mon, 30 Nov 2009 14:42:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=23-11-2009&group=2&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=23-11-2009&group=2&gblog=15 https://puenkonmai.bloggang.com/rss <![CDATA[รายงานผลการสร้างนิสัยให้ผอมโดยธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 1-4 ลดไป 2.3 กก.]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=23-11-2009&group=2&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=23-11-2009&group=2&gblog=15 Mon, 23 Nov 2009 17:29:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=16-11-2009&group=2&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=16-11-2009&group=2&gblog=14 https://puenkonmai.bloggang.com/rss <![CDATA[รายงานผลการสร้างนิสัยให้ผอมโดยธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 3]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=16-11-2009&group=2&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=16-11-2009&group=2&gblog=14 Mon, 16 Nov 2009 10:29:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=09-11-2009&group=2&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=09-11-2009&group=2&gblog=13 https://puenkonmai.bloggang.com/rss <![CDATA[รายงานผลการสร้างนิสัยให้ผอมโดยธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 2]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=09-11-2009&group=2&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=09-11-2009&group=2&gblog=13 Mon, 09 Nov 2009 10:30:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=02-11-2009&group=2&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=02-11-2009&group=2&gblog=12 https://puenkonmai.bloggang.com/rss <![CDATA[รายงานผลการสร้างนิสัยให้ผอมโดยธรรมชาติ สัปดาห์ที่ 1]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=02-11-2009&group=2&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=02-11-2009&group=2&gblog=12 Mon, 02 Nov 2009 12:00:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=20-08-2009&group=2&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=20-08-2009&group=2&gblog=10 https://puenkonmai.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกน้ำหนัก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=20-08-2009&group=2&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=20-08-2009&group=2&gblog=10 Thu, 20 Aug 2009 9:38:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=22-07-2010&group=12&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=22-07-2010&group=12&gblog=8 https://puenkonmai.bloggang.com/rss <![CDATA[ฆาตรกรรมขนมทอด]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=22-07-2010&group=12&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=22-07-2010&group=12&gblog=8 Thu, 22 Jul 2010 14:36:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=21-07-2010&group=12&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=21-07-2010&group=12&gblog=7 https://puenkonmai.bloggang.com/rss <![CDATA[กิจกรรมลดความอ้วน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=21-07-2010&group=12&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=21-07-2010&group=12&gblog=7 Wed, 21 Jul 2010 11:51:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=20-07-2010&group=12&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=20-07-2010&group=12&gblog=4 https://puenkonmai.bloggang.com/rss <![CDATA[สะกดจิตลดน้ำหนัก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=20-07-2010&group=12&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=20-07-2010&group=12&gblog=4 Tue, 20 Jul 2010 9:24:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=17-07-2010&group=12&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=17-07-2010&group=12&gblog=3 https://puenkonmai.bloggang.com/rss <![CDATA[ลดความอ้วนแบบง่ายๆ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=17-07-2010&group=12&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=17-07-2010&group=12&gblog=3 Sat, 17 Jul 2010 9:36:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=16-07-2010&group=12&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=16-07-2010&group=12&gblog=2 https://puenkonmai.bloggang.com/rss <![CDATA[ซูชิหน้าขี้แมว~]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=16-07-2010&group=12&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=16-07-2010&group=12&gblog=2 Fri, 16 Jul 2010 17:30:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=14-07-2010&group=10&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=14-07-2010&group=10&gblog=4 https://puenkonmai.bloggang.com/rss <![CDATA[ความอ้วนเป็นเชื้อเพลิง เติมมะเร็งให้ผู้หญิง / พฤติกรรมการกินของคนอ้วนใครอยากรู้ตามมาอ่านกันค่ะ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=14-07-2010&group=10&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=14-07-2010&group=10&gblog=4 Wed, 14 Jul 2010 9:13:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=12-07-2010&group=10&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=12-07-2010&group=10&gblog=3 https://puenkonmai.bloggang.com/rss <![CDATA[ถ้าไม่อยากเป็นโรคมะเร็งฟังทางนี้]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=12-07-2010&group=10&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=12-07-2010&group=10&gblog=3 Mon, 12 Jul 2010 13:12:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=10-07-2010&group=10&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=10-07-2010&group=10&gblog=1 https://puenkonmai.bloggang.com/rss <![CDATA[เปิดบ้าน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=10-07-2010&group=10&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=10-07-2010&group=10&gblog=1 Sat, 10 Jul 2010 13:34:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=02-01-2010&group=7&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=02-01-2010&group=7&gblog=9 https://puenkonmai.bloggang.com/rss <![CDATA[ยิ่งเรา "กินอยู่" แบบธรรมชาติมากเท่าไหร่ เราก็จะยิ่งลดน้ำหนักได้เร็วขึ้น]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=02-01-2010&group=7&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=02-01-2010&group=7&gblog=9 Sat, 02 Jan 2010 9:26:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=27-09-2009&group=7&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=27-09-2009&group=7&gblog=8 https://puenkonmai.bloggang.com/rss <![CDATA[1 เดือน ของการทำ FAST-5 วันที่ 26 สค. - 26 กย. 52 (ลดลง 3 กก.)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=27-09-2009&group=7&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=27-09-2009&group=7&gblog=8 Sun, 27 Sep 2009 9:18:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=31-08-2009&group=7&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=31-08-2009&group=7&gblog=7 https://puenkonmai.bloggang.com/rss <![CDATA[อีกมุมมองหนึ่งที่อยากบอกเกี่ยวการลดน้ำหนัก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=31-08-2009&group=7&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=31-08-2009&group=7&gblog=7 Mon, 31 Aug 2009 9:17:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=30-12-2009&group=7&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=30-12-2009&group=7&gblog=6 https://puenkonmai.bloggang.com/rss <![CDATA[ขออำลาที่แห่งนี้ชั่วคราว..ขอไปซบอกกับ FAST-5 สัก 2-3 เดือนนะคะ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=30-12-2009&group=7&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=30-12-2009&group=7&gblog=6 Wed, 30 Dec 2009 9:16:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=21-07-2009&group=7&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=21-07-2009&group=7&gblog=5 https://puenkonmai.bloggang.com/rss <![CDATA[Fast-5 ระยะแรก ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=21-07-2009&group=7&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=21-07-2009&group=7&gblog=5 Tue, 21 Jul 2009 16:54:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=10-07-2009&group=7&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=10-07-2009&group=7&gblog=4 https://puenkonmai.bloggang.com/rss <![CDATA[Adjustment ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=10-07-2009&group=7&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=10-07-2009&group=7&gblog=4 Fri, 10 Jul 2009 16:53:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=21-09-2009&group=7&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=21-09-2009&group=7&gblog=3 https://puenkonmai.bloggang.com/rss <![CDATA[( Fast-5 )เมื่อร่างกายอยากจะผอม ?! เดือน กันยายน 2552]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=21-09-2009&group=7&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=21-09-2009&group=7&gblog=3 Mon, 21 Sep 2009 16:51:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=01-08-2009&group=7&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=01-08-2009&group=7&gblog=2 https://puenkonmai.bloggang.com/rss <![CDATA[( Fast-5 ) เมื่อร่างกายอยากจะผอม ?! เดือน สิงหาคม 2552]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=01-08-2009&group=7&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=01-08-2009&group=7&gblog=2 Sat, 01 Aug 2009 16:50:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=11-08-2009&group=4&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=11-08-2009&group=4&gblog=9 https://puenkonmai.bloggang.com/rss <![CDATA[10 ข้อคิด เพิ่มคุณค่าให้ชีวิต ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=11-08-2009&group=4&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=11-08-2009&group=4&gblog=9 Tue, 11 Aug 2009 10:19:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=07-08-2009&group=4&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=07-08-2009&group=4&gblog=6 https://puenkonmai.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำอย่างไร...ให้คลายเครียด]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=07-08-2009&group=4&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=07-08-2009&group=4&gblog=6 Fri, 07 Aug 2009 18:21:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=10-06-2009&group=4&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=10-06-2009&group=4&gblog=4 https://puenkonmai.bloggang.com/rss <![CDATA[การขจัดขยะชีวิต]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=10-06-2009&group=4&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=10-06-2009&group=4&gblog=4 Wed, 10 Jun 2009 8:26:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=12-05-2009&group=4&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=12-05-2009&group=4&gblog=2 https://puenkonmai.bloggang.com/rss <![CDATA[กุญแจลับที่ 2 บรรลุเป้าหมายด้วยวิธี WISE]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=12-05-2009&group=4&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=12-05-2009&group=4&gblog=2 Tue, 12 May 2009 17:54:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=11-05-2009&group=4&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=11-05-2009&group=4&gblog=1 https://puenkonmai.bloggang.com/rss <![CDATA[กุญแจลับที่ 1 เป้าหมายที่ทำได้สำเร็จ คือเป้าหมายที่ฉลาด]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=11-05-2009&group=4&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=11-05-2009&group=4&gblog=1 Mon, 11 May 2009 16:03:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=21-04-2009&group=3&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=21-04-2009&group=3&gblog=9 https://puenkonmai.bloggang.com/rss <![CDATA[ผลเสียจากการงดกินคาร์โบไฮเดรต]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=21-04-2009&group=3&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=21-04-2009&group=3&gblog=9 Tue, 21 Apr 2009 15:59:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=21-04-2009&group=3&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=21-04-2009&group=3&gblog=8 https://puenkonmai.bloggang.com/rss <![CDATA[ลักษณะของคนที่เป็นโรคแอนโนเร็กเซีย(กินผิดปกติ)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=21-04-2009&group=3&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=21-04-2009&group=3&gblog=8 Tue, 21 Apr 2009 20:19:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=29-03-2009&group=3&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=29-03-2009&group=3&gblog=7 https://puenkonmai.bloggang.com/rss <![CDATA[หิวจริง หรือแค่อยากกิน แยกแยะให้ถูกช่วยลดน้ำหนักอย่างได้ผล]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=29-03-2009&group=3&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=29-03-2009&group=3&gblog=7 Sun, 29 Mar 2009 17:48:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=27-03-2009&group=3&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=27-03-2009&group=3&gblog=6 https://puenkonmai.bloggang.com/rss <![CDATA[สุดยอด 6 คำโกหกในการลดความอ้วน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=27-03-2009&group=3&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=27-03-2009&group=3&gblog=6 Fri, 27 Mar 2009 12:22:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=21-03-2009&group=3&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=21-03-2009&group=3&gblog=5 https://puenkonmai.bloggang.com/rss <![CDATA[โยคะ...ทำเองก็ได้ง่ายจัง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=21-03-2009&group=3&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=21-03-2009&group=3&gblog=5 Sat, 21 Mar 2009 17:57:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=22-02-2009&group=3&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=22-02-2009&group=3&gblog=4 https://puenkonmai.bloggang.com/rss <![CDATA[เกร็ดความรู้ เกี่ยวกับน้ำตาลในผัก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=22-02-2009&group=3&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=22-02-2009&group=3&gblog=4 Sun, 22 Feb 2009 15:06:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=21-02-2009&group=3&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=21-02-2009&group=3&gblog=3 https://puenkonmai.bloggang.com/rss <![CDATA[9 วิธีเป็นคนเจ้าเสน่ห์ที่มีความสุข]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=21-02-2009&group=3&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=21-02-2009&group=3&gblog=3 Sat, 21 Feb 2009 9:20:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=19-02-2009&group=3&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=19-02-2009&group=3&gblog=1 https://puenkonmai.bloggang.com/rss <![CDATA[หยุดวงจรโยโย่ ก่อนที่มันจะเกิดขึ้น โดย คุณปะการังเรืองแสง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=19-02-2009&group=3&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=19-02-2009&group=3&gblog=1 Thu, 19 Feb 2009 8:46:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=01-08-2009&group=2&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=01-08-2009&group=2&gblog=7 https://puenkonmai.bloggang.com/rss <![CDATA[ผลการตรวจสุขภาพประจำปี (หลังการลดน้ำหนักมาแล้ว 1 ปีค่ะ)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=01-08-2009&group=2&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=01-08-2009&group=2&gblog=7 Sat, 01 Aug 2009 12:34:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=14-07-2009&group=2&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=14-07-2009&group=2&gblog=6 https://puenkonmai.bloggang.com/rss <![CDATA[เหตุที่ทำให้ตัดสินใจใช้วิถี Fast -5 ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=14-07-2009&group=2&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=14-07-2009&group=2&gblog=6 Tue, 14 Jul 2009 9:53:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=11-04-2009&group=2&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=11-04-2009&group=2&gblog=5 https://puenkonmai.bloggang.com/rss <![CDATA[รายงานผลการเพิ่มน้ำหนักสัปดาห์ที่ 2]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=11-04-2009&group=2&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=11-04-2009&group=2&gblog=5 Sat, 11 Apr 2009 6:37:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=04-04-2009&group=2&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=04-04-2009&group=2&gblog=4 https://puenkonmai.bloggang.com/rss <![CDATA[รายงานผลการควบคุมน้ำหนักโดยการบันทึกสัปดาห์ที่ 1]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=04-04-2009&group=2&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=04-04-2009&group=2&gblog=4 Sat, 04 Apr 2009 9:55:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=28-03-2009&group=2&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=28-03-2009&group=2&gblog=3 https://puenkonmai.bloggang.com/rss <![CDATA[รายงานผลการควบคุมน้ำหนัก ช่วงทดลองค่ะ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=28-03-2009&group=2&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=28-03-2009&group=2&gblog=3 Sat, 28 Mar 2009 16:58:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=24-03-2009&group=2&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=24-03-2009&group=2&gblog=2 https://puenkonmai.bloggang.com/rss <![CDATA[ประสบการณ์หลังจากผ่านพ้นการลดน้ำหนักอย่างต่อเนื่อง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=24-03-2009&group=2&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puenkonmai&month=24-03-2009&group=2&gblog=2 Tue, 24 Mar 2009 9:33:23 +0700